Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

SekretnikZielarki74
SekretnikZielarki74
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viafrytkatosia frytkatosia
SekretnikZielarki74
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viafrytkatosia frytkatosia
9067 c1cd
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viafrytkatosia frytkatosia
SekretnikZielarki74
0692 57df
Reposted fromGIFer GIFer viafrytkatosia frytkatosia
SekretnikZielarki74
2296 e557
Reposted fromGIFer GIFer viasarazation sarazation
SekretnikZielarki74
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
SekretnikZielarki74
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative vialanni lanni
SekretnikZielarki74
6668 7dc9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialanni lanni
SekretnikZielarki74
SekretnikZielarki74
Play fullscreen
Oh boy, have you seen my head? I've lost my mind so I forget and Oh boy, have you seen my heart? It's beating so loud, I'm falling apart and
Oh boy, have you seen my hands? I can't hold on and I don't understand why Oh boy, have you seen my soul? It's under the ground, I'm out of control

Onlyyou can bring me back to life Only you can put me into right Tell me when I can breathe again
Say you love me, true

..Say me, boy..

SekretnikZielarki74
5077 c7cd 500
SekretnikZielarki74

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk
SekretnikZielarki74
Jak mi wstyd, że było mi wstyd..
Powiedzieć ile rzeczy chciałabym z Tobą przeżyć
Kiedy jest już za późno
i tak straszniestrasznie to spierdoliłam..
7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viapsilocybemermaid psilocybemermaid
SekretnikZielarki74
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
SekretnikZielarki74
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakatalama katalama

January 23 2018

SekretnikZielarki74
1908 c6ff
Reposted frombvllshit bvllshit viaNekoii Nekoii

January 22 2018

SekretnikZielarki74
3676 b4b1
SekretnikZielarki74
3674 a401 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl